Na vsebino

Javno naročilo: »Čiščenje poslovnih prostorov in površin Javnega zavoda Ljubljanski grad«

08. september 2023

NASLOV JAVNEGA NAROČILA: "Čiščenje poslovnih prostorov in površin JZ Ljubljanski grad"
VRSTA JAVNEGA NAROČILA: Javno naročilo storitev
ŠTEVILKA POSTOPKA: JN 05-2023
DATUM: 8. 9. 2023
ROK ZA ODDAJO VLOG: 16. 10. 2023, do 9.00