Na vsebino

Oddaja prostora in postavitev aparata za izdelavo spominskih kovancev na Ljubljanskem gradu

21. september 2015

Predmet naročila: Predmet naročila je oddaja prostora in postavitev aparata za izdelavo spominskih kovancev na Ljubljanskem gradu.

Oznaka naročila: JN - 09/2015


V skladu z določili Zakona o javnem naročanju ZJN-2 (Uradni list Republike Slovenije št. 12/2013 in 19/14 v nadaljevanju: ZJN-2) naročnik ponudnike vabi, da predložijo svoje ponudbe, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije. Predmetno javno naročilo spada v skladu s 24. členom Zakona o javnem naročanju  med evidenčna javna naročila, za katere ni potrebna objava na portalu javnih naročil.


Vsa potrebna navodila in obrazce za razpis najdete v priponki.

Aparat za kovance 

Aparat za kovance PDF