Na vsebino

Dobava in vgradnja opreme ter restavriranje obstoječih elementov opreme objekta

27. april 2018

Predmet naročila: Dobava in vgradnja opreme ter restavriranje obstoječih elementov opreme objekta
Številka javnega naročila: JN002806/2018-W01
Datum oddaje ponudb: do 16.5.2018, do 9:00

Skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 - ZJN-3, v nadaljevanju: ZJN-3) naročnik ponudnike vabi, da predložijo svoje ponudbe, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

Vsa potrebna navodila in obrazce za razpis najdete na tej povezavi.

Načrti prenove