Na vsebino

Izvedba gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del investicijskega vzdrževanja objekta na Metelkovi 8

20. februar 2018

Predmet naročila: Izvedba gradbeno-obrtniških in inštalaterskih del investicijskega vzdrževanja objekta na Metelkovi 8
Številka javnega naročila: JN000971/2018-B01
Datum oddaje ponudb: do 28.2.2018, do 14:00

Skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 - ZJN-3, v nadaljevanju: ZJN-3) naročnik ponudnike vabi, da predložijo svoje ponudbe, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

Vsa potrebna navodila in obrazce za razpis najdete na tej povezavi.

RAZPISNA DOKUMENTACIJA