Na vsebino

Prenova vstopne trgovine in dokončanje obrambnega hodnika na Ljubljanskem gradu

02. februar 2018

Predmet naročila: Prenova vstopne trgovine in dokončanje obrambnega hodnika na Ljubljanskem gradu
Številka javnega naročila: JN000604/2018-W01
Datum oddaje ponudb: do 13.2.2018, do 11:30

Skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15 - ZJN-3, v nadaljevanju: ZJN-3) naročnik ponudnike vabi, da predložijo svoje ponudbe, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

Vsa potrebna navodila in obrazce za razpis najdete na tej povezavi

Načrti prenove