Na vsebino

Javni razpis dobava in vgradnja opreme

25. februar 2019

Predmet naročila: Dobava in vgradnja opreme
Številka javnega naročila: JN 02/2019
Datum oddaje ponudb: do 13. 3. 2019, do 09:00

Razpisna dokumentacija

Obrazec ESPD

Povezava do obvestila o naročilu male vrednosti na Portalu javnih naročil