Na vsebino

Javno naročilo "Obnova stopnišča - Trakt C na Ljubljanskem gradu"

12. december 2022

NASLOV JAVNEGA NAROČILA: Obnova stopnišča - Trakt C na Ljubljanskem gradu
VRSTA JAVNEGA NAROČILA: Javno naročilo gradnje
ŠTEVILKA POSTOPKA: JN 07-2022
DATUM: 12. 12. 2022
ROK ZA ODDAJO VLOG: 28. 12. 2022, do 9.00

Oddaja ponudb bo potekala po elektronskih komunikacijskih sredstvih, v skladu s 37. členom ZJN-3.

Ponudniki oddajo ponudbe ter spremembe in umike ponudb v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/e-oddaja.