Na vsebino

Javno naročilo »Nakup in montaža pohištvene opreme na lokaciji Hiša na Stolbi«

13. december 2022

NASLOV JAVNEGA NAROČILA: Nakup in montaža pohištvene opreme na lokaciji Hiša na Stolbi
VRSTA JAVNEGA NAROČILA: Javno naročilo blaga
ŠTEVILKA POSTOPKA: JN 06-2022
DATUM: 13. 12. 2022
ROK ZA ODDAJO VLOG: 4. 1. 2023