Na vsebino

Grad skozi čas

Ljubljanski grad se je skozi stoletja spreminjal, spreminjala se je tudi namembnost gradu, zagotovo pa je in bo ostal simbol slovenske prestolnice.

Ljubljanski grad z Grajskim gričem je dandanes zanimiva turistična točka za tuje in domače turiste ter sprehajalna pot za Ljubljančane, saj jo vsako leto obišče več kot milijon obiskovalcev.

Ljubljanski grad je kulturno in družabno središče prestolnice, v njegovih prostorih se vse leto odvijajo številni kulturno-umetniški programi, protokolarna in družabna srečanja ter druge prireditve. Z Razglednega stolpa se ponuja čudovit razgled na mesto in širšo okolico, obiskovalci pa lahko obiščejo tudi Virtualni grad, stalne postavitve Slovenska zgodovina, Kaznilnica, Lutkovni muzej, i-Ljubljana, Grajsko orožje ter se sprehodijo skozi druge prostore, ki ponujajo različne vsebine. Na gradu delujejo Grajska kavarna, gostilna Na Gradu, restavracija Strelec in Grajska vinoteka Strelec. 

Prenovitvena dela na gradu se izvajajo po načrtih projektivnega biroja Ambient (Edo Ravnikar ml., Miha Kerin in Majda Kregar). Kontinuirana arheološka izkopavanja vodi arheolog Mestnega muzeja Ljubljana Martin Horvat.

Po oceni projektanta je, vključujoč statično sanacijo, doslej opravljeno približno 80 odstotkov prenove gradu, glede na etažne površine (Ljubljanski grad ima v vseh svojih nivojih preko 12.000 m² etažnih površin) pa je stopnja dokončanosti (brez upoštevanja Grajskega dvorišča) nekaj več kot 55 odstotna.

Opravljena  obnovitvena dela:

  • Celotni kompleksu gradu je konservatorsko obdelan, skladno s smernicami so bili porušeni nekateri prizidki iz kaznilniškega obdobja in odkopana zasutja znotraj in zunaj obzidja.
  • V veliki meri je uresničena statična sanacija vseh traktov in izvedena celovita prenova streh. Vzporedno s temi posegi je bil pod nivojem Grajskega dvorišča zgrajen neopazen servisni blok, v celoti namenjen internim pomožnim programom, ki podpirajo in omogočajo vse sedanje in prihodnje dejavnosti na gradu.
  • Zunaj gradu sta urejena vodohran in energetski objekt, ki sta nujna za delovanje gradu za oskrbo z vodo in energijo. Večino dokončanih objektov na gradu je ogrevanih in klimatiziranih, razen manjšega dela zunanjosti obzidja na Bastiji, kjer še potekajo arheološke raziskave.
  • Vhodni trakt z gostinskimi prostori, Modro in Belo dvorano se že dalj časa uporablja tudi kot prostor za poročne obrede. Prav tako so že dalj časa v uporabi Razgledni stolp s pogledom na skoraj polovico Slovenije in panoramo Ljubljane, Peterokotni stolp in Galerija "S" v nivoju pod dvoriščem, ki sta namenjena predvsem razstavam. Sakralni dejavnosti in drugim umetnostnim pa je namenjena Grajska kapela sv. Jurija iz 15. stoletja.
  • Trakt ob Grajski kapeli in Razglednem stolpu je v celoti dokončan in je namenjen povezovanju preostalih traktov; v zgornjem nivoju so prostori Virtualnega gradu.
  • V celoti je obnovljeno Grajsko dvorišče, ki je zanimiv prireditveni in sprehajalni prostor. Pomembna pridobitev v letu 2000 je dokončanje obnove na srednjem nivoju trakta s Stanovsko dvorano, ki v zadnjih letih predstavlja enega od osrednjih večnamenskih prireditvenih prostorov.
Obnova po letu 2000

Mestna občina Ljubljana je konec leta 1999 Ljubljanski grad zaupala v upravljanje Javnemu zavodu Festival Ljubljana, ki je do konca leta 2010 skrbel za različne programe, sprotno urejenost, vzdrževanje ter nadaljnjo obnovo. Konec leta 2010 je mestni svet potrdil ustanovitev samostojnega Javnega zavoda Ljubljanski grad.

Leta 2000 je bila dokončana Stanovska dvorana; s tem so bile vzpostavljene razmere za začetek pomembnejših kulturnih in družabnih dogodkov na Ljubljanskem gradu.

letu 2001, natančneje 9. maja, je zaživel Virtualni muzej, ki ga je prebivalcem in obiskovalcem podarila Tobačna Ljubljana ob svoji 130-letnici delovanja. Prvi tovrstni muzej na Slovenskem so zasnovali Mestni muzej Ljubljana, RenderSpace, Navidezni interaktivni sistemi, Kibla, TSE in Pristop. V tem letu je bila izvedena statična sanacija vstopnega mostu in razgledne terase; nameščena so bila glavna grajska vrata (od marca 2012 se je s prenovo prostora in zamenjavo projekcije zgodovine Ljubljanskega gradu prostor preimenoval v Virtualni grad).

Od leta 2002 dalje je grad brez gradbenih odrov in se v celoti obnavlja prek podzemnega servisnega trakta; obnova se je izvajala predvsem na območju prihodnjega Palacija in Friderikovega stolpa s pripadajočimi garderobnimi, sanitarijami in povezovalnim traktom do Stanovske dvorane.

V aprilu leta 2003 je bila dokončana reprezentančna dvorana Palacij, ki skupaj z novimi garderobnimi prostori in sanitarijami ter s posebnim dostopom za invalide v znatni meri omogoča boljšo ponudbo.

Pomemben mejnik pri obnovi Ljubljanskega gradu v letih 2004 in 2005 je začetek reševanja logističnih problemov dostopa in transporta na Grajski grič. Kot najboljša rešitev se izkaže tirna vzpenjača s spodnjo postajo na Krekovem trgu in zgornjo postajo na obrobju grajskega obzidja. Prvi potniki se z njo popeljejo decembra 2006. Dolžina proge med spodnjo in zgornjo postajo je 117,69 m, višinska razlika pa 69,70 m.

letu 2007 se je pripravljala projektna dokumentacija za pridobitev gradbenih dovoljenj, s katerimi se lahko nadaljuje in dokonča obnova.

Leto 2008 sledi vizijam oživitve Grajskega griča in grajskih prostorov. V okviru delne ureditve okolice je bila obnovljena v 2. svetovni vojni porušena Plečnikova pot, ki poteka na Ljubljanskem gradu in okoli njega. Na območju Bastije pot še ni dokončno urejena, dela se bodo končala po zaključku arheoloških raziskav. V oktobru so se začela obnovitvena dela na treh stolpih – na Razglednem, Friderikovem in Erazmovem. 3. decembra, na »Ta veseli dan kulture – rojstni dan Franceta Prešerna«, smo prvič pokazali prenovljene sgraffite Borisa Kobeta in Marija Preglja v Stolpu strelcev. Sgraffiti iz leta 1953 so krasili prostore nekdanje pivnice in kavarne, za njihovo obnovo je poskrbel Restavratorski center Zavoda za varstvo kulturne dediščine pod vodstvom akademskega slikarja Ljubiše Milića. Konec decembra 2008 je bila podpisana pogodba o dokončanju obnove trakta J (prostor med Kapelo in Hribarjevo dvorano), v katerem naj bi bila stalna razstava Slovenska zgodovina. Gradbena dela so se začela v januarju 2009, v tem letu smo končali tudi obnovo že prej omenjenih treh stolpov.

Junija 2010 je bila na vseh treh nivojih trakta J odprta stalna razstava Slovenska zgodovina, delno prenovljena Skalna dvorana v traktu M je zažarela v barvah novega Lounge Cluba Goodlife. Nadaljevala se je prenova trakta K na območju prihodnje Gostilne Na Gradu in Lapidarija KLMT, ki smo ga poimenovali Zgornji lapidarij. Avgusta 2010 je luč sveta ugledala Gostilna Na Gradu.

letu 2011 se je v dokončane prostore trakta J nad stalno razstavo Slovenska zgodovina vselila nova uprava Ljubljanskega gradu; le-ta je 1. 4. 2011 postal samostojni javni zavod. Kljub stečaju ključnih gradbenih podjetij smo uspeli dokončati Zgornji lapidarij in začeli obnovo trakta A, poleg tega smo preuredili prostore dotedanjega Virtualnega muzeja in začeli nov program v Virtualnem gradu.

Ključni projekt obnove Ljubljanskega gradu v letu 2012 je bilo dokončanje trakta A– Stolpa strelcev, kjer se je zahtevna obnova na vseh nivojih sedanjega vhodnega stolpa izrazila kot zelo kakovosten rezultat odličnega sodelovanja izvajalcev, arhitektov, restavratorjev in konservatorjev. V sklopu prenove so bili tudi na vstopnem nivoju stolpa restavrirani sgraffiti avtorjev Borisa Kobeta in Marija Preglja. Konec leta 2012 je bila na najvišjem nivoju stolpa odprta nova restavracija Strelec.

V letu 2012 je bila dokončana tudi obnova ječ samic pod Palacijem, kjer je umeščena stalna razstava Kaznilnica, in izvedena celovita prenova strelovodnega sistema, kar na objektu, kot je Ljubljanski grad, ni enostaven projekt. Obenem je to leto pomenilo tudi začetek obnove trakta K, nad sedanjo Gostilno Na Gradu, kjer bo najpomembnejša večnamenska dvorana, poimenovana po nekdanjem ljubljanskem županu dr. Ivanu Hribarju. Zaradi pomanjkanja investicijskih sredstev je bil projekt obnove razdeljen na dve fazi; prva se je začela v letu 2012.

V letu 2012 je bilo veliko dela opravljenega tudi na področju projektne dokumentacije za nadaljnjo obnovo in dokončanje Ljubljanskega gradu, predvsem pa za pripravo projektov za prijavo na razne EU-razpise. Pomembnejša projekta obnove iz tega naslova naj bi bila Energetska sanacija, kjer so bile za tako zahteven objekt pripravljene celotna gradbena fizika in študija alternativnih virov ter vsa investicijska dokumentacija, in Obnova trakta E1, ki bi omogočil nadaljevanje obnove nivoja nad Stanovsko dvorano. Kljub doseganju maksimalnega števila točk zaradi birokratskih razlogov na obeh razpisih ni bilo uspeha, zato je v letu 2013 načrtovana delna energetska sanacija na nivoju zamenjave plinskih kotlov in hidravličnega uravnoteženja ter celotna obnova trakta E1 iz naslova rednih investicij Mestne občine Ljubljana.

Leto 2013 pomeni korenit korak pri nadaljevanju obnove Ljubljanskega gradu. Dokončani sta bili obnova nivoja Lapidarija ABCM nad Zgornjo postajo vzpenjače ter prva faza obnove Hribarjeve dvorane. Dokončana je obnova na traktu E1 z zaključenim obrambnim oz. obhodnim ali razglednim hodnikom, zaključena prva faza energetske sanacije z obnovo kotlovnice in izvedbo hidravličnega uravnoteženja. Začela se je obnova poročnih dvoran in sanitarij v traktu M.

letu 2014 smo dokončali obnovo poročnih dvoran in zaključili tehnični del projekta »Ljubljanski grad – Muzej lutk«. Ta izrazito večdisciplinarni in povezovalni projekt se začne v lutkovnih depojih Lutkovnega gledališča Ljubljana, nadaljuje prek lutkovne poti (Krekov trg–tirna vzpenjača–Ljubljanski grad), dospe v trakt D, E na zgornjem nivoju nad Stanovsko dvorano kot Muzej lutk s stalno postavitvijo, delavnicami in animacijo, se nadaljuje v traktu S na območju novega Grajskega gledališča, ki je namenjen tudi marionetam, in se končno sklene v podpornih programih, ki o lutkah razkrivajo še zadnje podrobnosti. Projekt je sofinancirala Evropska skupnost. Umeščanje lutk in ostalih vsebin v Muzej lutk na Ljubljanskem gradu je bilo izvedeno v prvi polovici leta 2015.

Investicije v obnovo in revitalizacijo Ljubljanskega gradu v letih 2015-16 so vključevale: vstopni paviljon, grajsko trgovino, vinoteko, Galerijo S, Hribarjevo dvorano ter energetsko sanacijo in zagotavljanje projektne dokumentacije.

Leta 2016 je bil urejen grajski vinograd. 

Leta 2017 je bila dokončana obnova Hribarjeve dvorane. Začela pa so se obnovitvena dela v prostoru pod Grajsko kavarno, v kateri bo po obnovi prostor za izvajanje pedagoških programov. Sredi oktobra 2017 je po manjših obnovitvenih delih v Skalni dvorani začel delovati Jazz Club Ljubljanski grad.

letu 2018 smo izvedli naslednje pomembnejše projekte: dokončanje gradbenega dela prostora bodoče vinoteke ter obnova prostorov pod Grajsko kavarno, v katerih je na enem delu Zmajev brlog, namenjen raznolikim ustvarjalnim in izobraževalnim pedagoškim programom, na drugi strani pa sta sodoben Info center in Grajska trgovina s svojo blagovno znamko Friderik.

Leta 2019 smo dokončali dela v prostorih vinoteke ter zgradili teraso Grajske vinoteke, ki je svoja vrata odprla v začetku septembra 2019. Obnovili smo Grajsko kavarno in Galerijo »S« ter preuredili prostor nekdanjega Info centra v Erazmovem stolpu, kjer je od aprila 2019 naprej na ogled stalna razstavna postavitev Grajsko orožje.

V novembru leta 2020 smo zaključili gradbena dela na Bastiji, ki z novo tlakovano teraso in z razgledom na Kongresni trg postane še privlačnejša za posedanje.
Do konca leta smo zaključili tudi dela v obnovljenem prostoru – prehodu iz Galerije »S« v trakt pod dvorano Palacij in na Grajsko dvorišče; s prebojem, z izvedbo stopnišča in dvižne ploščadi ter obnovo smo tako uredili še ta del grajskega podzemlja; s tem je gibalno oviranim osebam omogočeno dostopanje do Galerije »S«, Grajskega gledališča in Zgornjega lapidarija.

Leta 2021 smo izvedli obnovo srednjeveškega mestnega obzidja, ki poteka ob trasi tirne vzpenjače. Z obnovo smo te pomembne ostaline sanirali in zaščitili pred nadaljnjim propadanjem ter jih za potrebe prezentacije tudi ustrezno osvetlili. Začeli smo z obnovo in dokončanjem Kazemat, prostora, ki bo po obnovi skupaj s pomožnimi prostori omogočal kulturne programe in prirejanje drugih dogodkov. Obnova Kazemat se je nadaljevala tudi v letu 2022.

V letu 2022 je Mestna občina Ljubljana zaključila izgradnjo nove stavbe Na Stolbi, s katero je Javni zavod Ljubljanski grad pridobil nove upravne prostore za del zaposlenih.

Leta 2023 smo dokončali obnovo strehe nad poročnima dvoranama ter v Erazmovem stolpu zamenjali dotrajane stopnice, ki vodijo na Razgledno teraso. V stavbi Na Stolbi, ki je v letu 2022 prešla v upravljanje javnega zavoda, smo v zgornjem nadstropju opremili dva štirizvezdična apartmaja. Namenjena sta gostujočim umetnikom javnih zavodov s področja kulture, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana, pa tudi ostalim popotnikom. Obnovili smo parkirne površine v Grajskem parku in vzpostavili in uredili sistem plačljivega parkiranja na tem območju.
Dokončali smo obnovo zadnjega, še ne obnovljenega dela Gradu – Kazemat, ki so s tem postale tudi nov prireditveni prostor.

ČIN-ČIN! VINOTEKA VABI!

ČIN-ČIN! VINOTEKA VABI!

Nazdravite na življenje v naši vinoteki. Tam imamo res veeelik nabor vrhunskih slovenskih vin, zato lahko pridete tudi večkrat, da bi vse poskusili. Ste bolj za belo ali rdeče?

Spoznaj Friderika, grajsko podgano!