Razgledni stolp in stolp piskačev

Po odhodu Francozov leta 1813 so porušili (ali pa se je zaradi dotrajanosti porušil sam) prvotni obrambni stolp – Stolp piskačev, dve leti kasneje so na mestu starega stolpa postavili lesen požarnosignalni stolp.

Razgledni stolp in stolp piskačev Razgledni stolp in stolp piskačev

Stolp strelcev

Temelji so iz 15. stoletja, od stolpa do meščanske utrdbe na današnjih Šancah je potekalo obzidje.

Stolp strelcev Stolp strelcev

Peterokotni stolp

Stolp je v 15. stoletju služil kot glavni vhod na grajsko dvorišče in za obrambo gradu pred napadi z južne strani.

Peterokotni stolp Peterokotni stolp

Friderikov stolp

Med Stanovsko dvorano in Palacijem je imela v nekdanjem vhodnem stolpu v dveh etažah urejene prostore grajska gospa.

Friderikov stolp Friderikov stolp

Stanovska dvorana

Današnja Stanovska dvorana zajema nekdanje bivalne prostore deželnega glavarja na Ljubljanskem gradu.

Stanovska dvorana Stanovska dvorana

Palacij

Palacij je dvorana, v katerem je deželni glavar nekdaj prirejal slovesne sprejeme in gostije; tu je grajski gospod opravljal svoje dolžnosti.

Palacij Palacij

Hribarjeva dvorana in orožarna

Hribarjeva dvorana nad orožarno oz. sedanjo Gostilno Na Gradu je dobila ime po ljubljanskem županu Ivanu Hribarju. Naziv častnega meščana mesta Ljubljane je dobil za izgradnjo mestnega vodovoda.

Hribarjeva dvorana in orožarna Hribarjeva dvorana in orožarna

Grajska kapela sv. Jurija

Eden najstarejših zidanih delov gradu je grajska kapelica. Na podlagi cesarjeve listine iz leta 1489 je bila posvečena sv. Juriju, sv. Pankraciju in sveti Heleni.

Grajska kapela sv. Jurija Grajska kapela sv. Jurija

Kaznilnica

Pod Palacijem se nahaja niz ohranjenih zaporniških samic, ki so bile leta 2011 obnovljene in so zdaj združene v objekt Kaznilnica.

Kaznilnica Kaznilnica

Grajsko dvorišče

Osrednje Grajsko dvorišče je z vseh strani zaprt ambient.

Grajsko dvorišče Grajsko dvorišče

Bela in Modra dvorana

Na del obrambnega srednjeveškega obzidja sta danes prislonjena trakt z dvema dvoranama v nadstropju in kavarna na nivoju dvorišča. Dvorani sta bili v celoti prenovljeni leta 2014.

Bela in Modra dvorana Bela in Modra dvorana

Zgornji lapidarij

Prostor za dvorano je pridobljen ob zadnji prenovi in se nahaja pod Gostilno na gradu. Zanimiva je večnivojska ureditev in preplet gradbenih materialov z geološko strukturo tal.

Zgornji lapidarij Zgornji lapidarij

Skalna dvorana

Prostor za dvorano je pridobljen ob zadnji prenovi, dvorana se nahaja pod Grajsko kavarno. Zanimiva je večnivojska ureditev in preplet gradbenih materialov z geološko strukturo tal.

Skalna dvorana Skalna dvorana

Erazmov stolp

Stolp, imenovan po roparskem vitezu Erazmu Jamskemu (iz družine Lueggerjev), je po domnevi arheologov služil kot plemiška ječa.

Erazmov stolp Erazmov stolp

Zmajev brlog

Zmajev brlog se nahaja v prostoru nekdanje grajske orožarne.

Zmajev brlog Zmajev brlog

Smodnišnica

Smodnišnica je bila med Grajsko kapelo sv. Jurija in Orožarno ter velja za enega prvih grajskih prostorov, sezidana je bila v 15. stoletju.

Smodnišnica Smodnišnica

Ječa na prostem

Prostor Ječe na prostem je ujet med grajsko obzidje in naravno skalo. Ječa je bila dostopna zgolj z nivoja dvorišča, kar pomeni, da so ujetnike z vrvjo (verigo) spuščali v globino.

Ječa na prostem Ječa na prostem