Pobudnica projekta Knjigobežnice Nina Kožar je ob predstavitvi projekta zapisala, da je ključna samoiniciativnost. Zato smo se projekta »samoiniciativno« lotili v Javnem zavodu Ljubljanski grad. Nakupili smo ves potreben material za izdelavo omaric za knjige, ki sta jih zasnovala Klara Zalokar in Klemen Zupančič iz kreativnega tandema Handmade in Moste ter na podlagi njunih načrtov sestavili knjižne omarice, ki so v oktobru 2013 svoje mesto našle na različnih lokacijah Ljubljanskega gradu. V jesensko-zimskem času so ustrezne lokacije na spodnji in zgornji postaji vzpenjače, v Spodnjem lapidariju ter pod arkadami pod Stanovsko dvorano. V pomladno-poletnih mesecih pa knjižne omarice svoje mesto najdejo tudi v senci grajskih kostanjev, kjer je branje še posebej prijetno.

Obiskovalce tako spodbujamo k branju in medsebojnemu izmenjavanju knjig, kar je tudi vodilo projekta Knjigobežnice. »Oddaj knjigo, vzemi knjigo!« je zapisano na grajskih knjigobežnicah, zato vabljeni na Ljubljanski grad k prebiranju in prinašanju knjig!