Grad skozi čas

Grad skozi čas Grad skozi čas

Obnova gradu

Ljubljanski grad se je skozi stoletja spreminjal, spreminjala se je tudi namembnost gradu, zagotovo pa je in bo ostal simbol slovenske prestolnice.

Obnova gradu Obnova gradu