Grajsko orožje

Iz poznega srednjega veka

Grajsko orožje Grajsko orožje

Slovenska zgodovina

Ko želite Slovenijo in Ljubljano doživeti na enem mestu, obiščite Ljubljanski grad in stalno razstavo Slovenska zgodovina!

Slovenska zgodovina Slovenska zgodovina

Virtualni grad

Dvanajstminutna projekcija zgodovine Ljubljanskega gradu, njegovega arhitekturnega razvoja, arheoloških spoznanj – vse do današnje podobe!

Virtualni grad Virtualni grad

Lutkovni muzej

Slovenske lutke pod eno streho.

Lutkovni muzej Lutkovni muzej

Razgledni stolp in stolp piskačev

Po odhodu Francozov leta 1813 so porušili (ali pa se je zaradi dotrajanosti porušil sam) prvotni obrambni stolp – Stolp piskačev, dve leti kasneje so na mestu starega stolpa postavili lesen požarnosignalni stolp.

Razgledni stolp in stolp piskačev Razgledni stolp in stolp piskačev

Kaznilnica

Stalna razstava Kaznilnica na Ljubljanskem gradu sledi konceptu celovite predstavitve zgodovine gradu kot neločljivega člena urbanega razvoja Ljubljane, ki je v stoletjih spreminjal svojo podobo in namembnost.

Kaznilnica Kaznilnica

iLjubljana

Stalna razstava iLjubljana v zastekljeni etaži na poti na Razgledni stolp obiskovalce vabi k raziskovanju mesta skozi 4500 let poselitve.

iLjubljana iLjubljana

Fluid

Ročno pihani kristalni kapniki, katerih izhodiščna ideja je dobila navdih v kraških jamah, so osvetljeni z optičnimi vlakni, ki so v snopih kablov pripeljani do njih od vira svetlobe.

Fluid Fluid

Stare stenske poslikave

Sodijo v obdobje baroka (konec 17. stoletja).

Stare stenske poslikave Stare stenske poslikave

310 milijonov let stare kamnine s fosili

Prikazana je geološka zgradba Posavskih gub, originalni primerki zgornje karbonskih fosilov rastlin, ohranjen pa je tudi del plasti, v katerih so bili fosili najdeni.

310 milijonov let stare kamnine s fosili 310 milijonov let stare kamnine s fosili

Obnova in revitalizacija Ljubljanskega gradu

Izbrano fotografsko gradivo nas popelje v še eno zgodbo Ljubljanskega gradu – zgodbo njegove temeljite revitalizacije v 20. stoletju.

Obnova in revitalizacija Ljubljanskega gradu Obnova in revitalizacija Ljubljanskega gradu