Kamnine Posavskih gub, kamor spada tudi Grajski hrib v Ljubljani, so nastajale v zgornjem karbonu, pred več kot 300 milijoni let na prostoru rečne delte, v topli tropski klimi blizu ekvatorja. To so potrdile geološko–paleontološke raziskave kamnin in fosilnih rastlin, ki so bile najdene ob izgradnji tirne vzpenjače na Ljubljanski grad v letu 2006.

Fosilne rastline na Grajskem hribu so bile prvič opisane že v 19. stoletju, zato je bil širši prostor načrtovane tirne vzpenjače na Ljubljanski grad že pred pričetkom gradbenih del opredeljen kot potencialno pomembno najdišče fosilov. V fosilni združbi so presličnice ali členovke (Equisetopsida ali Articulatae), lisičjačnice (Lycopodiopsida, Lycopsida), pteridosperme (Pteridospermopsida) in kordaiti (Cordaitanthales). Grajski hrib je najbolj zahodno ležeče nahajališče paleozojske flore v Posavskih gubah in predstavlja pomemben prispevek v poznavanju in razširjenosti evroameriške floristične province v zgornjem karbonu.

Predstavitev so omogočili: Zavod RS za varstvo narave, Geološki zavod Slovenije, SCT, Mestna občina Ljubljana, Agencija Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost, Agencija Republike Slovenije za okolje; Paleontološka zbirka Jurkovšek – regionalni Prirodoslovni muzej Slovenije.
Avtorji razstave: dr. Tea Kolar Jurkovšek (GeoZS), dr. Bogdan Jurkovšek (GeoZS) in dr. Uroš Herlec (NTF).
Lokacija: Zgornja postaja vzpenjače

Odpiralni čas

januar, februar, marec in november 10.00–20.00
april, maj in oktober 9.00–21.00
junij, julij, avgust in september 9.00–23.00
december 10.00–22.00

Virtualni grad

01 232 99 94

041 732 654

virtualni-grad@ljubljanskigrad.si

Cenik

Za ogled razstave potrebujte vstopnico, ki vključuje povratno vožnjo s tirno vzpenjačo. Cenik si lahko ogledate tukaj.