Najstarejša poselitev Grajskega griča sega v 12. st. p. n. š., ko so takratni prebivalci tam zgradili utrjeno naselbino – gradišče. Redke arheološke najdbe – predmeti iz rimske dobe (1. st.–4. st. n. š.) napeljujejo na ugotovitev, da je bil Grajski grič poseljen tudi v tistem času.

Verjetno so tam prvi leseni grad postavili že v 11. stoletju. Je pa bil od 12. stoletja sedež fevdalnega gospostva koroških vojvod Spanheimov. Ko je v 13. stoletju naselbina pod gradom dobila mestne pravice, je na Grajskem griču nastala prva zidana utrdba, ki je bila z mestom povezana z obzidjem.

Današnjo podobo je grad dobil že v času vojvode in poznejšega cesarja Friderika III. Habsburškega, v 15. stoletju. Takrat je bila utrdba na novo pozidana v večjem obsegu, notranji dvoriščni trakti pa so bili postopoma dozidani v 16. in 17. stoletju. V tem času je imel grad vlogo trdnjave, bil pa je tudi sedež kranjskih deželnih glavarjev.

V 18. stoletju je grad izgubil svojo prvotno namembnost, pojavile so se ideje o rušitvi. V času Ilirskih provinc (1809–1813) so grad zasedli francoski vojaki. Sledilo je kaznilniško obdobje v 19. stoletju, od začetka do sredine 20. stoletja pa so bili grajski prostori spremenjeni v stanovanja za socialno ogrožene meščane.

Podoba prvotnega gradu je bila velikokrat spremenjena z neštetimi prezidavami. Mesto je grad od države odkupilo leta 1905, vendar večjih vlaganj v obnovo ni zmoglo. To se je zgodilo šele sredi 20. stoletja, ko so se, da bi se ohranil ta večstoletni mestni simbol, začele priprave na njegovo temeljito prenovo. Stekel je postopek javnega natečaja za pridobitev najustreznejših rešitev ponovne oživitve gradu.

Obnova je potekala v treh stopnjah – raziskave, revitalizacija in obnova. Od vsega začetka so bili v izvedbo projekta obnove vključeni strokovnjaki Mestnega muzeja Ljubljana in Zavoda za varovanje kulturne dediščine Slovenije, saj je bilo eno glavnih vodil strokovne javnosti in tudi meščanov, da prvotna podoba gradu ostane kar najbolj nespremenjene. Za projektanta je bil izbran Arhitekturni biro Ambient.

Lokacija: Lapidarij nad zgornjo postajo tirne vzpenjače

Odpiralni čas

januar, februar, marec in november 10.00–20.00
april, maj in oktober 9.00–21.00
junij, julij, avgust in september 9.00–23.00
december 10.00–22.00

Virtualni grad

01 232 99 94

041 732 654

virtualni-grad@ljubljanskigrad.si