Lastnik Janko Mlakar je v tridesetih letih ustvarjanja replik razvil obsežno paleto izdelkov, pretežno iz dediščine širšega slovenskega alpskega prostora. Izdelke iz različnih obdobij preteklosti (v največji meri iz 18. in 19. stoletja) je tako približal kupcem. Poleg doslednega spoštovanja izvirnikov je upošteval tudi njihovo uporabnost, skladno s potrebami sodobnega življenja in bivalne kulture. V Rustiki poleg svojih izdelkov predstavlja tudi druge vrhunske izdelke, ki so označeni z znakom "Rokodelstvo - Art&Craft - Slovenija". Izdelki pomenijo vrh kakovostne ter razpoznavne spominkarske ponudbe na Slovenskem.

 

Replika, replikacija – zahtevna mojstrstva rokodelstva

Opredmetene vezi z dediščino imajo svojo vlogo tudi v širših družbenih gibanjih, npr. v turizmu. Povečanemu zanimanju za dediščino je bil nujno potreben ustrezen odgovor. In ta je v ustvarjanju ponovitev zgodovinskih spominov, kot tudi pravimo repliciranju ali ustvarjanju replik, replikacij. Vendar kakršnokoli spogledovanje z dediščino še ne more biti repliciranje in vsaka zvrst ponovitve zgodovinskega spomina še ne more biti replika. O repliki govorimo šele takrat, ko je pred nami popolna kopija, torej ponovitev nekega originala. Učinek popolne identičnosti se doseže tudi z uporabo repliciranih tehnologij in ne le s kar najbolj primerljivo likovno podobo. Izdelovalci replik ali replikacij ne ponovijo le formalne podobe originala, ampak vse njegove podrobnosti in pomanjkljivosti. Zato so za posamezne dejavnosti v zvezi z izdelavo najrazličnejših replik zahtevna mojstrska rokodelstva. Njihovi nosilci združujejo številna stara in tudi nova tehnološka, izrazna in še kakšna znanja. Prav sinteza teh znanj je temeljni pogoj za uspešnost repliciranja. Repliciranje namreč ne pozna dodajanja in odvzemanja, prav tako tudi ne izmišljenih motivov, prizorov, oblik ali celo uporabnosti.

 

Kakovost replike

V dolgih stoletjih razvoja človekov pogled še nikoli ni bil tako dosledno usmerjen k dediščini kot prav v sodobnosti. Vzrokov za to oziranje v zgodovinski spomin je več. Med njimi je prav gotovo na enem prvih mest tudi naslednji: sodobni, elektronski in še kakšen...človek išče, odkriva in spoznava nove vrednote in kakovosti v številnih oblikah ter pojavih preteklosti. Torej oblikah ustvarjalnosti, ki so bile v razvoju že neštetokrat preverjene. Pri tem ne gre le za iskanje, zbiranje, nakupovanje starin, ampak vedno bolj tudi za odkrivanje zgodb in pomenov, ki so z njimi povezani. Dediščina tako ne postaja le stičišče med preteklostmi in sedanjostmi, ampak predvsem tudi oblika sedanjosti, vendar z razsežnostjo zgodovine. Želja in potreb sodobnega človeka ne more več zadovoljiti le bolj ali manj omejeno število originalov. Ti so postali predmet kupčevanja in tudi ohranjanja na ravni družine, sorodstva, krajevne pripadnosti.

Odpiralni čas

januar, februar, marec in november 10.00 - 18.00
april, maj in oktober 9:00 - 20:00
junij, julij, avgust in september 9:00 - 21:00
december 10:00 - 19:00

Galerija Rustika

mlakar@galerijarustika.si